INVESTERINGSRÅDGIVNING

At spare op er at lægge noget købekraft på lager til brug senere i livet. At låne er at bruge noget købekraft, som man endnu ikke har.

Hvis man lægger købekraft på lager (sparer op) - vil man gerne opnå at denne købekraft beholder sin værdi – eller øger sin værdi – mens den ligger på lager. For at opnå dette, er det at man investerer pengene - i stedet for blot at have dem liggende kontant i ”cigaræsken”, eller har dem stående på sin lønkonto eller lignende.

Når man investerer, låner man sin egen købekraft ud til andre – i den periode hvor man alligevel ikke har brug for købekraften selv. Som betaling for at udlåne sin købekraft, modtager man afkast. Afkastet er udtryk for den pris andre vil betale for at låne din købekraft i en periode.

Afkast af investeringen kan bestå af renter, kursstigning, skattebesparelse, værdistigning m.v.

      
INDEN man investerer, er det afgørende at man har gennemtænkt følgende vigtigt punkter:

 • Hvor lang tid vil jeg investere mine penge?
 • Skal pengene kunne frigøres med kort varsel hvis jeg pludselig skal bruge dem?
 • Hvilken risiko vil og kan jeg løbe?
 • Hvad skal jeg betale i skat af afkastet af min investering?
 • Hvordan passer investeringen ind i forhold til min alder?
 • Hvordan passer investeringen ind i forhold til mine øvrige økonomiske forhold?
 • Hvor overskueligt skal det være og hvor meget besvær må det medføre for mig?
 • Hvad med inflationen?
 • Skal jeg satse på renter eller kursgevinster

 • Hvis jeg er PENSIONIST:

 • Hvad sker der med min folkepension?
 • Hvad sker der med min boligydelse?
 • Hvad sker der med mine andre offentlige ydelser/tilskud?

Alle disse ovennævnte spørgsmål er vigtigt at få afklaret på baggrund Deres konkrete forudsætninger.

Rådgivning Syd har en meget stor erfaring og ekspertise vedrørende alle de nævnte investeringsmæssige forhold, der har betydning for hvilke investeringer De bør foretage.

Bemærk, at Rådgivning Syd er uvildig og uafhængig investeringsrådgiver.