OBS! - RÅDGIVNING SYD SØGER PARTNER!
klik her for at læse mere!

www.bankmaeglerne.dk er en webside, der omfatter 3 bankmæglerfirmaer.

Hvad er en BANKMÆGLER?

Som den første startede Rådgivning Syd i 1991 bankmæglervirksomhed i Danmark.

Uanset, at begrebet BANKMÆGLEREN således har eksisteret i Danmark siden 1991, er der stadig mange, der ikke er vidende om, hvad en BANKMÆGLER kan tilbyde, og hvorledes BANKMÆGLEREN arbejder.

Derfor gives her nogle generelle oplysninger om vor bankmæglervirksomhed:

Bankmæglervirksomheden bygger på følgende ufravigelige grundprincipper:

 • BANKMÆGLEREN er i enhver henseende uvildig og uafhængig.

 • BANKMÆGLEREN arbejder alene for kundernes interesser.

 • BANKMÆGLEREN modtager ingen provision af nogen art fra hverken
  pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller nogen andre.

 • BANKMÆGLEREN sælger ikke noget som helst til kunderne, hverken
  forsikringer, anparter eller andre investeringer.

Hvad kan BANKMÆGLEREN gøre?

 • BANKMÆGLEREN tilbyder sin assistance til både private og erhvervsvirksomheder.

 • BANKMÆGLEREN tilrettelægger kundernes økonomi på en hensigtsmæssig måde, og skaffer bedre vilkår for lån, kreditter, opsparing og investeringer.

 • BANKMÆGLEREN skaffer sine kunder en ofte meget væsentlig økonomisk gevinst hvert år, samt herudover en række andre fordele.

Hvordan betales BANKMÆGLEREN for sit arbejde?:

 • BANKMÆGLEREN beregner sig intet honorar, hvis der ikke kan skaffes kunderne en økonomisk gevinst.

 • BANKMÆGLERENS honorar betales af vore kunder, og beregnes typisk i forhold til den økonomiske gevinst vore kunder opnår. Får vore kunder ingen økonomisk gevinst, beregner BANKMÆGLEREN intet honorar.

 • BANKMÆGLEREN kan - hvis det ønskes - i de fleste tilfælde allerede ved sagens start oplyse kunderne en maksimumpris for hele sagens gennemførelse.

 • BANKMÆGLERENS opgaver for erhvervsvirksomheder honoreres enten på grundlag af medgået tidsforbrug eller i forhold til den økonomiske gevinst erhvervsvirksomheden opnår.